CHƯƠNG TRÌNH TRAINING THIẾT KẾ CHUYÊN BIỆT
​PHÙ HỢP TẤT CẢ NHU CẦU THAY ĐỔI HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ VIỆT
TẬP LUYỆN VÀ HƯỚNG DẪN TRỰC TIẾP 100% TOÀN THỜI GIAN CÙNG HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP TẠI XBODY STUDIO CHO KẾT QUẢ NHANH VÀ CAO NHẤT
DÀNH RIÊNG CHO HỘI VIÊN Ở XA, TẬP LUYỆN THEO CHƯƠNG TRÌNH SOẠN RIÊNG BỞI HUẤN LUYỆN VIÊN XBODY QUA WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI